August 11, 2022

Month: November 2020

સાયકલ લઈને નોકરીએ જવા માટે નીકળેલા આ ભાઈ કારખાનામાં નોકરી કરતા કોઈ સામાન્ય કર્મચારી...
કોઈપણ વસ્તું ને પોઝિટિવ વિચારીએ તો Covid-19 એ શું શીખવાડ્યું ?જીવનમાં સ્વછતા લાવતા શીખવાડ્યું....