August 7, 2022

Month: September 2021

સવારે ઉઠીને બોલવામાં આવતો શ્લોક कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमूले सरस्वती। करमध्ये तु गोविन्द: प्रभाते...