તમે પશુઓ પાળતા હોય તો જાણી લો પશુપાલનની સાહાય યોજનાઓ જેમ કે, ઘાસચારા, કેટલ શેડ, ગમાણ, પાણીની ટાંકી…..વાંચો વધુમાં

ઘાસચારાનાં મીનીકીટ અંદાજે રૂ. ૨૭૫/- અથવા રૂ ૪૦૦/- ના ઘાસચારા મીનીકિટ્સ ૧૦૦% સહાય થી. ANH-9 – મિનિકીટસ મેળવવા માટે ખેડૂતને…

Read More

ફક્ત બે મિનિટનો સમય કાઢીને પિતાની આ વાત જરૂર વાંચજો ગમે તો પિતા માટે એક વ્યક્તિ સાથે શેર કરજો

અને આજ કાલની નવી પરંપરા અનુસાર દરેક વ્યક્તિ social-media પર પોતાના પપ્પા સાથે નો ફોટો Uplod કરવા ની હરીફાઈ મા…

Read More

કપુરના આ ફાયદા જાણીને તમને આશ્ચર્ય થશે મિત્રો સાથે જરૂર શેર કરજો

તમને કાર્પોરના આ ફાયદાઓ જાણીને આશ્ચર્ય થશે, જો તમે થાક દૂર કરવા માટે નહાવા જઇ રહ્યા છો, તો પછી પાણીમાં…

Read More

જીવનમાં અતિ ઉપયોગી આરોગ્ય ટીપ્સ એકવાર જરૂર અજમાવી જુઓ અને મિત્રો સાથે શેર કરો

જીવનમાં અતિ ઉપયોગી આરોગ્ય ટીપ્સ એકવાર જરૂર અજમાવી જુઓ અને મિત્રો સાથે શેર કરો નીરોગી અને સ્વસ્થ રહેવા માટેના અગત્યના…

Read More

ગમે એવા કફ મટાડવા માટેના આયુર્વેદ ઉપચાર વાંચો અને શેર કરો

કફ મટાડવા માટેના આયુર્વેદ ઉપચા કાંદાનો ઉકાળો પીવાથી કફ મટે છે.અર્ધા તોલા જેટલું મધ દિવસમાં ચાર વાર ચાટવાથી કફ મટે…

Read More