કર્ક(ડ, હ) રાશી પરથી છોકરા/છોકરીઓના નામ

નામનો અર્થ : કર્ક નામાક્ષર : ડ,હ ભાગ્યશાળી રંગ : નારંગી, સફેદ ભાગ્યશાળી દિવસ/વાર : સોમવાર, ગુરુવાર પ્રકાર : જળ-મૂળભૂત-નકારાત્મક…

Read More