કર્ક(ડ, હ) રાશી પરથી છોકરા/છોકરીઓના નામ

નામનો અર્થ : કર્ક નામાક્ષર : ડ,હ ભાગ્યશાળી રંગ : નારંગી, સફેદ ભાગ્યશાળી દિવસ/વાર : સોમવાર, ગુરુવાર પ્રકાર : જળ-મૂળભૂત-નકારાત્મક સ્વામી ગ્રહ : ચંદ્ર 1) ડ પરથી છોકરાના નામ • ડેનિસ • ડેનિમ • ડૈમલ • ડાલિમ • ડિયાન ૨) ડ પરથી છોકરીના નામ • ડિમ્પલ • ડીંકી • ડિમ્પી • ડોલી • ડેનિષા • … Read more