કુટુંબ માં દીકરી છે તો મળશે 1 લાખ 50 હજાર ની સહાય તમારાં દિકરીના નામે એક શેયર જરૂર કરો .

3
425

કુટુંબ માં દીકરી છે તો મળશે 1 લાખ 50 હજાર ની સહાય ( નવાં બજેટમાં ) તમારાં દિકરીના નામે એક શેયર જરૂર કરો . . C0Bહી હી બીજન ]

ફાયદા : – ધોરણ11 પછી દર મહિને 200 . – અને ધોરણ 12 પછી અને 21 વર્ષ પૂર્ણ થયા બાદ લાખ રૂપિયા જમા કરવામાં આવશે .

હેતુઃ – શિક્ષણ માટે . – લગ્ન માટે પરિવારને 100000 લાખ સહાય

હેતુઃ – કન્યાને શસકત બનવા – નાણાકીય સહાય સ્ત્રી ભૃણ હત્યા લિંગનું પ્રમાણ

જરૂરી documents : – રેશન કાર્ડ – દીકરીનો જન્મ તારીખનો દાખલો – રેહઠાંણપુરાવો – બૅકaccount – આધાર કાર્ડ – પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટો – બીજા બાળકના કિસ્સામાં ફેમિલી પ્લાનિંગ સર્ટિફિકેટ હિને

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here