તુલા(ર,ત) રાશી પરથી છોકરા/છોકરીઓના નામ અને આ રાશી વિષે વિશેષ માહિતી જાણવા અહી ક્લિક કરો

તુલા(ર,ત) રાશી પરથી છોકરાના નામ | ra, ta latter boys name | ra latter boy name | ta latter boys name રજત, રક્ષિત, રવિશ, રથિત, રાજન, રાધેય, રાજીવ, રોનક, રુચિર, રાઘવ, રચિત, રમ્ય, રસેશ, રાગેશ, રાજર્ષિ, રોહન, રિધ્ધેશ, રિશી, રોનક, રુદ્ભાક્ષ. રૂપમ, રૂપિન, રૂપેશ, રૂપાંગ. ૠચેશ, ૠત્વિજ, ૠક્ષાંગ, ૠતેશ, ૠત્વિક, ૠષિ. 1. તૈયબ 2. તૈખુમ … Read more