ફક્ત કેરીજ નહિ પરંતુ કેરીના પાન છે પણ ખુબ ફાયદાકારક જાણો ફાયદા

બ્લડ શુગર માટે ડાયાબિટીસની સારવારમાં આ પાન ઉપયોગી છે. તેમાં એંથોસાઈનિજિન નામનું ટૈનિન હોય છે જે એડવાન્સ સ્ટેજના ડાયાબિટીસને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. Read More…

ગુન્દા કેરી નું ખાટુ અથાણું બનાવવાની રીત અને સામગ્રી…

ગુન્દા કેરી નું ખાટુ અથાણું બનાવવાની રીત અને સામગ્રી…
૧ કિલો તાજા અને લીલાછમ ગુન્દા.
૧ કિલો રાજાપુરી કાચી અને કડક કેરી.
૨૫૦ ગ્રામ મેથી ના કૂરીયા.
૧૫૦ ગ્રRead More…