વર્ષમાં ફક્ત એકજવાર ખાવાથી આખા વર્ષમાં તાવ ક્યારેય નહિ આવે ….

આજે, અમે તમને એક નેમ રેસીપી કહીશું જે સંપૂર્ણ વર્ષ માટે તાવ ટાળવા વર્ષમાં માત્ર એકવાર કરી શકાય છે. તે ખૂબ જ સરળ અને ખૂબ પ્રભાવશાળી છે.
આm તમને કહીશું કે આ રેસીપીમાંથી નીમ વૃક્ષને કેવી રીતે સુરક્ષિત કરવું. જો કોઈ વ્યક્તિ હિન્દીના નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસે ચિત્ત શુક્લા એકમ (ચૈત્ર મહિનો નવરત્રીનો પ્રથમ દિવસ) ની લીમડાના પાંદડા ખાય છે, તો પછી સવારે ખાલી પેટ પેટમાં પ્રથમ વખત લીમડાના પાંદડાઓનો ઉપચાર કરે છે, પછી સમગ્ર વર્ષમાં કોઈ તાવ હોતો નથી. એક વર્ષમાં ફક્ત એક જ વાર તાવથી તને સંપૂર્ણ વર્ષ સુધી બચાવી શકે છે. તે ખૂબ જ સરળ અને ખૂબ પ્રભાવશાળી છે. ચાલો જઈએ.
નીમની નરમ પાંદડા 7 નો છે. 2. કાળા મરી 7 નો. 3. રોક મીઠું ચપટી ભરેલી શુક્લ એકમના દિવસે તેમને 3-4 ચમચી પાણીમાં ભરો અને સવારમાં તેમને પીરસો. આ સરળ ઉપયોગ તમને સમગ્ર વર્ષ માટે તાવથી બચાવી શકે છે
મેલેરિયામાં ઉપયોગી: એક કપ લીમડાના ઝાડની છાલના ઉકાળામાં કોથમીર અને સૂંઠનો પાવડર મેળવીને પીવાથી ફાયદો થાય છે. લીંબડાના પાનનો રસ પીવાથી લોહી સાફ થાય છે
. ખરેખર, આ રસ કડવો તો હોય છે પણ તેને આટલો મોટો ફાયદો છે.

 • થોડા પાણીમાં લીમડાનાં પાન ઉકાળીને કડક “ચા” બનાવીને નાહવાના પાણીની બાલદીમાં ઉમેરીને (થોડાં ટીપાં રોઝ વોટરના ઉમેરવાં) નાહવાથી ચામડીના રોગો થતા નથી.
 • પગની પાની કે એડીઓના દુખાવામાં લીમડાનો કડક ઉકાળો બનાવીને હૂંફાળો થવા દઈને તેમાં પગ બોળવા.
 • નારિયેળ તેલમાં લીમડાનું તેલ ઉમેરીને વાળમાં નાખવાથી ખોડો, જૂ વગેરે વાળની સમસ્‍યા નાશ પામે છે. આ તેલ અઠવાડિયે એકવાર, એમ ત્રણ અઠવાડિયાં સુધી કે જરૂર લાગે ત્‍યાં સુધી નાખવું.
 • વેસેલીનમાં ૧:૫ના પ્રમાણમાં લીમડાનું તેલ ઉમેરીને શરીર પર લગાડવાથી મચ્‍છરો દૂર ભાગે છે. તે ઉપરાંત ચામડીનાં દર્દો, નાના-મોટા ઘા કે થોડું દાઝયા હોય તેના પર ફાયદાકારક છે.
 • ગળાનો સોજો કે શરદી હોય તો લીમડાનાં ૨ થી ૩ પાન નાખીને ઉકાળેલા હૂંફાળા પાણીથી કોગળા કરવા, એન્‍ટી બાયોટિક દવાની જરૂર નહીં પડે.
 • ખીલ-ફોડલીઓ પર લીમડાના પાઉડરને પાણીમાં કાલવીને લગાડવો.
 • સાઈનસની તકલીફમાં લીમડાનું તેલ નેઝલ ડ્રોપ્‍સ તરીકે વાપરી શકાય છે. (સવાર-સાંજ બે ટીપાં).
 • સારામાં સારી અને સસ્‍તી બાયોપેસ્ટિસાઈડ છે.
 • કાનમાં દુખાવો હોય તો ઉકાળેલા લીમડાનાં હૂંફાળા પાણીનાં ટીપાં કાનમાં નાખવાં લીમડાના તેલનાં ટીપાં પણ નાખી શકાય.
 • આજકાલ ફેલાતા ચિકનગુનિયા જેવા તાવમાં પણ લીમડો તથા ઘીલોયને વાટીને પીવાથી અકસીર ઈલાજ થાય છે. શ્રી રામદેવજી મહારાજ (યોગશાસ્‍ત્રી) પણ ચિકનગુનિયાના તાવમાં આ ઈલાજને અકસીર ગણાવે છે.
 • લીમડાની ડાળીઓનાં દાંતણ કરવાથી દાંતનો સડો અટકાવી શકાય છે.
 • સૂકા પાન અનાજમાં રાખવાથી અનાજમાં પડતી જીવાત અટકાવાય છે, પરંતુ દર ત્રણથી ચાર મહિને આ પાન બદલવાં જરૂરી છે.
 • લીમડાનો રસ ગૂડી પડવાને દિવસે પીવાનું માહાત્‍મ્‍ય છે. એનાથી તાવ-શરદી જેવા ચૈત્ર મહિનાના રોગોથી બચી શકાય છે.
 • લીમડાનાં પાંદડાનો ધૂપ કરીને મચ્‍છરો ભગાવી શકાય છે.
 • તેલનો દીવો કરો તો તે તેલમાં લીંબોળીનું તેલ થોડું ઉમેરવાથી પણ મચ્‍છરો દૂર ભાગે છે.
 • લાંબી માંદગીમાં સૂઈ રહેવાથી પડતાં ચામઠાંને લીમડાની પથારી દ્વારા અટકાવી શકાય છે. (ચાદરની નીચે લીમડાનાં પાન પાથરીને પથારી કરવી

Leave a Comment