જન્મથી બાળક મૂંગું અને બેરુ હોય તો ફ્રી ઓપરેશન થશે જરૂરી આંગળી ચીંધવાનું કામ કરજો

0
431

શું આપના ધ્યાનમાં કોઈ ઍવું બાળક છે જે જન્મથી બેરુ અને મૂંગું હોય જો હા તો તેમને બોલતા સાંભળતા કરી શકાય છે 6 વર્ષથી નાની ઉંમર ના બાળકો હોવા જોઈએ , આવા બાળકોના મા – બાપ પાસે ગુજરાતનું રેશન કાર્ડ હોવું જરૂરી છે આવા બાળકો પાસે કૂલ હેલ્થ કાર્ડ હોઈ તો વધુ સારું . આવા બાળકો મંદબુદ્ધિતા ન હોવા જોઈએ , સાંભળતા હોઈ પણ બોલતા ન હોઈ તે માટે નથી  આવા બાળકોનો જન્મ તારીખનો દાખલો નીચે આપેલ નંબર ૫ર વૉટ્સએપ કરવો

ગુજરાત સરકારના સહકારથી આવા બાળકોની કૌક્લિયર ઈપ્લાન્ટ સર્જરીથી સાંભળતા કરી શકાય છે . એક ઓપરેશનનો ખર્ચ અંદાજે 10 લાખ જેવો થાય છે આ ફ્રી માં થઈ શકે છે . લાયન્સ કલબ ઈટસૅશનલ આવા બાળકોને શોધી અને હોસ્પિટલ સુધીનું માર્ગદર્શન આપે છે .

*એક વિનંતી કરું છું કે આ મેસેજ નો થઈ શકે તેટલો પ્રચાર અને પ્રસાર કરો*

તમારા દરેક WHATSAPP ગ્રુપમાં ફોરર્વેડ કરવા વિનંતી શું આપના ધ્યાનમાં કોઈ એવું બાળક છે જે જન્મથી બેરુ અને મૂંગું હોય તો

તેનો ઈલાજ કોકલીયર ઈ પ્લાન્ટ સર્જરીથી શક્ય છે આ ઓપરેશન 10 થી 12 લાખ રૂપિયા માં થાય છે

તે તદ્દન ફ્રી માં કરી આપવામાં આવશે લાયન્સ લબ ધોરાજી ના પ્રયત્નોથી સી.યુ. શાહ હોસ્પિટલ સુરેન્દ્રનગરમાં ફ્રી ઓપરેશના કરવા માં આવશે .

અત્યાર સુધીમાં અમદાવાદના વિખ્યાત ડોક્ટર શ્રી વિનોદ ખંધાર સાહેબ દ્વારા 468 થી વધુ સર્જરી કરી બાળકોને બોલતા અને સાંભળતા કરેલ છે જરૂરી આંગળી ચીંધવાનું કામ કરશો તેવી પ્રાર્થના*

આભાર  પ્રમુખ લાયન્સ કલબ – ધોરાજી  દલસુખભાઈ વાગાડીયા મો -9879511707 જાણ કરવા વિનંતી

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here