પુરુષોત્તમ ચાલીસા । purushotam chalisa | purushottam mas mantra | chalisa path

0
397

પુરુષોત્તમ ચાલીસા

જય પુરુષોત્તમ પરમરૂપ પ્યારું દીશે આપનું મુખ
હૃદયકમળણાં કરજો વાસ કામ ક્રોધનો કરજો નાશ
તમે જગતના તારણ હાર જગત આખાના પાલનહાર

મમતાનો તમે છો આધાર શરણે રાખી લેજો સંભાળ

ગોકુળમાં જઈને કીધો વાસ નંદ જશોદાની પાસ

છે પુરુષોત્તમ રૂપ અનેક દર્શન પ્યારા થાયે નેક
બ્રહ્મા વિષ્ણુ શિવ સ્વરૂપ તારું છે ત્રિગુણ રૂપ
જગનું સર્જન ને સંહાર કરતાં તુજને થાયે ના વાર
અધિક માસે પ્રગટ્યા આપ દિવ્ય તેજ થયું અમાપ

સુખ દુઃખ સમાન રહે સમ દૃષ્ટિ સ્વયં કહે
શ્રી પુરુષોત્તમ તમારું નામ જગત કલ્યાણ તમારું કામ
નિત્ય રહો મનમાં સ્થિત તેથી રહે પાવન ચિત્ત
અધિક માસે જ્યારે ભજું ત્યારે પામું સુખ બધું

જન્મ સઘળા જાય ટળી એવી સુખની ઘડી મળી

મલિન માની માસ ત્યજ્યો તેના પર તિરસ્કાર

વરસ્યો વૈકુંઠ લોકે લઈ જઈ તેને તમે પાવન કર્યો

મલ માસ પાવન થયો પુણ્ય માસ થઈ ગયો

મલ માસને તાર્યો એમ સહુ હવે કરે છે પ્રેમ

ઉદ્ધાર કીધો પ્રેમ ધરી એવા એક છો આપ હરી

સુદેવને દીધું એક સૂત્ર તેથી થયો ઘેર પુત્ર

પુત્રને સજીવન કીધો એમ કરીને ભક્તને દીર્ધો

પાંડવ સહુ તાર્યા તમે દ્રૌપદીની વ્યથા ટળે

દ્રૌપદીનાં ચીર પૂર્યા એમ કરી ભ્રાતા થયા

કર્યું અર્જુને એવું કર્મ એને સમજાય સ્વયં ધર્મ

પાંડવ કેરી સહીય કરી એવા આપ એક શ્રીહરિ

રાજપાટ ને સમૃદ્ધિ દઈ કીધાં એમણે સુખ દઈ

માસ અધિક એવો ભાઈ ધન્ય થાયે રંક રાય

પુરુષોત્તમનું નામ સ્મરણ ટાળે છે રે જન્મ મરણ

મલ માસને સુધાર્યો જેમ કરો શુદ્ધિ અમારી

તેમ પ્રગટ થશે સ્વયં સ્વરૂપ જો હશો તમે તદ્ રૂપ

પુરુષોત્તમ કથા ધરે ધ્યાન એને થાયે બ્રહ્મ જ્ઞાન

સ્નાન પૂજા દાન ધર્મ પુરુષોત્તમનો ઉત્તમ મર્મ

વ્રત ઉપવાસ જે ધરે તેનાં કાર્યો સિદ્ધ કરે

ફળાહાર પર રહેવું નિત જેને હો પુરુષોત્તમ પ્રીત

સર્વ સાધન કરતાં શ્રેષ્ઠ અધિક માસનું પુણ્ય જ્યેષ્ઠ

મંગળ થાયે કાર્ય એમ જેને પુરુષોત્તમથી પ્રેમ કરે

પુરુષોત્તમનો સહવાસ માનવ પામે પાપનો નાશ

જે કોઈ આ ચાલીસા પઢે મનમાં શ્રદ્ધા આગે બઢે

કથા કરીને ગાએ ગાના શુદ્ધ થાશે સ્વયં પ્રાણ

શ્રી પુરુષોત્તમ ચરણ ગ્રહુ હું તો તમ શરણ રહ્યું.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here