મુખ્યમંત્રી અમૃતમય અને મુખ્યમંત્રી વાત્સલ્ય યોજનામાં મફત સારવાર માટે નોંધાયેલી હોસ્પિટલની યાદી .

on

|

views

and

comments

મુખ્યમંત્રી અમૃતમય અને મુખ્યમંત્રી વાત્સલ્ય યોજનામાં મફત સારવાર માટે નોંધાયેલી હોસ્પિટલની યાદી . . .

સ્થળ અમદૃાવોઉં . રેમ મદાવાદ , એ માવાદ અમદાવાદ , અમદાવાદ , અમદાવાદ , ક્રમ હોસ્પિટલનું નામ ખારના સુપર સ્પે . હોસ્પિટલ નારાયણ હૃદયાલય પા . લી . IICG કેન્સર સેન્ટર – સોલા ૪ . | બોડી લાઈન હોસ્પિટલ ૫ . | રાજસ્થાન હોસ્પિટલ ૬ . | પુષ્પા ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ | HCG મલ્ટી સ્પે . હોસ્પિટલ ૮ . | મેડીલીંગ હોસ્પિટલ ૯ . | GCS મેડીકલ કોલેજ ૧૦ . સંજીવની સુપર સ્પે . હોસ્પિટલ ૧૧ . જયદીપ હોસ્પિટલ ૧૨ . પારેખ હોસ્પિટલ ૧૩ . ક્રિષ્ના શેલ્બી હોસ્પિટલ ૧૪ . | ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રિસર્ચ ઈન્સ્ટી . ૧૫ . કીડની ડાયા . એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર ૧૬ . વિલ હોસ્પિટલ ૧૭ . યુ . એન . મહેતા કાર્ડીયોલોજી ૧૮ . શેઠ વી . એસ . જનરલ હોસ્પિટલ ૧૯ . LG મ્યુનીસીપલ કોર્પો . હોસ્પિટલ ૨૦ . યુની . કોર્પો . હોસ્પિટલ ૨૧ . જનરલ હોસ્પિટલ , સોલા ૨૨ . સ્પિને ઈન્સ્ટીટ્યૂટ એન્ડ હોસ્પિટલ ૨૩ . ક્રિષ્ના . હોસ્પિટલ ૨૪ . MM પરીખ Cardiac કેર સેન્ટર ૨૫ . હનુમત હોસ્પિટલ ૨૬ . HCG હોસ્પિટલ ૨૭ . ભાવનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ૨૮ . ગુજરાત અદાણી મેડીકલ ૨૯ . સ્ટર્લિંગ રામક્રિષ્ના હોસ્પિટલ ૩૦ . GOENKA હોસ્પિટલ ૩૧ . GMERS મેડીકલ કોલેજ હોસ્પિટલ ૩૨ . | ગુરુ ગોવીંદસિંહ જનરલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ , અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદે અમદાવાદ અમદાવાદ એમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ , અમદાવાદ અમદાવાદ આણંદ આણંદ , ખંભાત ભાવનગર ભાવનગર ભાવનગર ભુજ ગાંધીનગર ગાંધીનગર ગાંધીનગર..૩૧ . | UIIDIKU UિIJLI – ગાંધીનગર જામનગર ખેડા કચ્છ ૩૨ . ગુરુ ગોવીંદસિંહ જનરલ હોસ્પિટલ | ૩૩ . પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામી મલ્ટી હોસ્પિટલ | ૩૪ . DDMM હાર્ડ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ૩૫ . | AIMS હોસ્પિટલ ૩૬ . બા કેન્સર સેન્ટર ૩૭ . ઓરેન્જ હોસ્પિટલ ૩૮ . યેસા સુપર સ્પે . હોસ્પિટલ _ ૩૯ . યશફીન હોસ્પિટલ ૪૦ . મવજત મલ્ટી સ્પે . હોસ્પિટલ ૪૧ . પાટણ જનતા હોસ્પિટલ નવસારી નવસારી . નવસારી નવસારી પાલનપુર પાટણ…૩૧ . | UIIDIKU UિIJLI – ગાંધીનગર જામનગર ખેડા કચ્છ ૩૨ . ગુરુ ગોવીંદસિંહ જનરલ હોસ્પિટલ | ૩૩ . પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામી મલ્ટી હોસ્પિટલ | ૩૪ . DDMM હાર્ડ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ૩૫ . | AIMS હોસ્પિટલ ૩૬ . બા કેન્સર સેન્ટર ૩૭ . ઓરેન્જ હોસ્પિટલ ૩૮ . યેસા સુપર સ્પે . હોસ્પિટલ _ ૩૯ . યશફીન હોસ્પિટલ ૪૦ . મવજત મલ્ટી સ્પે . હોસ્પિટલ ૪૧ . પાટણ જનતા હોસ્પિટલ નવસારી નવસારી . નવસારી નવસારી પાલનપુર પાટણ…સ્થળ અમદૃાવોઉં . રેમ મદાવાદ , એ માવાદ અમદાવાદ , અમદાવાદ , અમદાવાદ , ક્રમ હોસ્પિટલનું નામ ખારના સુપર સ્પે . હોસ્પિટલ નારાયણ હૃદયાલય પા . લી . IICG કેન્સર સેન્ટર – સોલા ૪ . | બોડી લાઈન હોસ્પિટલ ૫ . | રાજસ્થાન હોસ્પિટલ ૬ . | પુષ્પા ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ | HCG મલ્ટી સ્પે . હોસ્પિટલ ૮ . | મેડીલીંગ હોસ્પિટલ ૯ . | GCS મેડીકલ કોલેજ ૧૦ . સંજીવની સુપર સ્પે . હોસ્પિટલ ૧૧ . જયદીપ હોસ્પિટલ ૧૨ . પારેખ હોસ્પિટલ ૧૩ . ક્રિષ્ના શેલ્બી હોસ્પિટલ ૧૪ . | ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રિસર્ચ ઈન્સ્ટી . ૧૫ . કીડની ડાયા . એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર ૧૬ . વિલ હોસ્પિટલ ૧૭ . યુ . એન . મહેતા કાર્ડીયોલોજી ૧૮ . શેઠ વી . એસ . જનરલ હોસ્પિટલ ૧૯ . LG મ્યુનીસીપલ કોર્પો . હોસ્પિટલ ૨૦ . યુની . કોર્પો . હોસ્પિટલ ૨૧ . જનરલ હોસ્પિટલ , સોલા ૨૨ . સ્પિને ઈન્સ્ટીટ્યૂટ એન્ડ હોસ્પિટલ ૨૩ . ક્રિષ્ના . હોસ્પિટલ ૨૪ . MM પરીખ Cardiac કેર સેન્ટર ૨૫ . હનુમત હોસ્પિટલ ૨૬ . HCG હોસ્પિટલ ૨૭ . ભાવનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ૨૮ . ગુજરાત અદાણી મેડીકલ ૨૯ . સ્ટર્લિંગ રામક્રિષ્ના હોસ્પિટલ ૩૦ . GOENKA હોસ્પિટલ ૩૧ . GMERS મેડીકલ કોલેજ હોસ્પિટલ ૩૨ . | ગુરુ ગોવીંદસિંહ જનરલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ , અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદે અમદાવાદ અમદાવાદ એમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ , અમદાવાદ અમદાવાદ આણંદ આણંદ , ખંભાત ભાવનગર ભાવનગર ભાવનગર ભુજ ગાંધીનગર ગાંધીનગર ગાંધીનગર

Share this

Must-read

રોજ બાજરાના રોટલા ખાવાથી બીપી-હાર્ટ એટેક સહિત 5 પ્રકારના રોગ સામે રાહત મળશે

રોજ બાજરીના રોટલા ખાવશો તો  બીપી-હાર્ટ સહિત 5 પ્રકારની બીમારી  સામે રાહત મળી શકશે ઘરમાં સામાન્ય રીતે ઘઉંના લોટની રોટલી બનતી હોય  છે પણ સ્વાસ્થ્યને...

હાર્ટ એટેકને બીજી વખત આવતો રોકવા અને તેનાથી બચવા ચમત્કાર કરે છે આ પીપળાનું પાન

આપણા હિન્દુ ધર્મમાં પીપળના વૃક્ષની પૂજા કરવામાં આવે છે. માન્યતા છે કે, પીપળના વૃક્ષમાં તમામ દેવી દેવતીઓનો વાસ હોય છે અને તેની પૂજા...

Recent articles

dharmik varta

ભાદરવા સુદ પાંચમ | સામા પાંચમ | sama pacham | rushi pacham | ઋષિ પાંચમ

(ભાદરવા સુદ પાંચમ આવે… આ પાંચમને ‘સામા પાંચમ' કહે છે. આ વ્રત કરનારે સવારે વહેલા ઉઠી જવાનું અઘેડાનું દાતણ કરવાનું. માટી ચોળી નહાવાનું, આંબળાની...

કેવડા ત્રીજ ની વાર્તા | કેવડા ત્રીજ ની પૂજા | kevda trij vrat | kevda trij pooja | kevda trij vrat katha | vrat...

(ભાદરવા માસની સુદ ૩ના દિવસને કેવડાત્રીજ કહેવાયછે. આ વ્રતને કેટલાક હરતાલીકા વ્રત પણ કહે છે. સવારે સ્નાન કરીને સંકલ્પ કરવાનો પછી ગણપતીજીનું અને ગૌરી પૂજન...

government scheme

પોસ્ટ ઓફિસમાં રોકાણ કરો કરો ૩૯૬ અને મેળવો ૧૦ લાખ સુધીનો અકસ્માત વીમો

 ભારતીય ટપાલ વિભાગની ઈન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેંકે (post office) મોંઘા પ્રીમિયમ પર વીમો લેવા માટે અસમર્થ લોકો માટે ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસી શરૂ...

ઇ-શ્રમ કાર્ડ ક્યારે ઉપયોગમાં આવે છે, કોણ કોણ આ કાર્ડ કઢાવી શકે અચુક વાચજો અને શેર કરજો | E SHRAM CARD

ઈ શ્રમ કાર્ડ ના ફાયદા | ઈ શ્રમ કાર્ડ ક્યારે ઉપયોગી થાય | ઈ શ્રમ કાર્ડ ક્યાંથી મેળવવું | ઈ શ્રમ કાર્ડ કઢાવવા ક્યાં...

namkarana | rashi name | boys name | girls name

મેષ(અ,લ,ઇ) રાશિ પરથી છોકરા / છોકરીઓના નામ | મેષ રાશિ નામ | mesh rashi nam

મેષ રાશિ (Mesh Rashi) વિશે થોડી જાણકારી : સંસ્કૃત નામ : મેષ નામનો અર્થ : મેષ પ્રકાર : અગ્નિ મૂળભૂત-સકારાત્મક સ્વામી ગ્રહ : મંગળ ભાગ્યશાળી રંગ : કિરમજી, લાલ ભાગ્યશાળી દિવસ/વાર : મંગળવાર નામાક્ષર : અ,લ, ઈ મેષ રાશિ...

મીન(ચ,ડ,ઝ,થ) રાશિ પરથી છોકરા/છોકરીઓના નામ અને આ રાશિ વિષે વિશેષ માહિતી જાણવા અહી ક્લિક કરો

દરેક માતા પિતાની એવી ઈચ્છા હોય છે કે પોતાના બાળકનું નામ બધા કરતા અલગ હોય કારણકે બાળકનું નામ તેનું ઓળખ બને છે આથી લોકો...

More like this

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here