આપણું આરોગ્ય હવે આપણી આંગળીના ટેરવે કોરોનાને આપો પડકાર આરોગ્ય સેતુ એપનો લઈ સહકાર

આપણું આરોગ્ય હવે આપણી આંગળીના ટેરવે કોરોનાને આપો પડકાર આરોગ્ય સેતુ એપનો લઈ સહકાર

આરોગ્ય સેતુ અેપ ડાઉ નલોડ કરો અનો કોરોના વિશી જાણjલી બની •

આરોગ્ય સેતુ એપમાં મળશે કોરોના સબંધી તમામ માહિતી coviD – 19ના સંકમણને લગતા જોખમો અને તેનું સચોટ વિવરણા તમારા લોકેશન અને સામાજિક ગ્રાફની મદદથી તમે કોરોના સંક્રમીત વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવ્યા છો કે કેમ ? તે જણાવશે કોરોના વાયરસના લક્ષણોના આધારે સ્વ પરિક્ષણની સુવિધા દરેક રાજ્યોના હેલ્પ ડેસ્ક નંબરો ઉપલબ્ધ

એરોગ્ય સેતુ ઈન્ડિયા COVID-19 લાઇવ સ્ટેટસ ટ્રેકર એપ્લિકેશન: આરોગ્ય સુટ એટલે સ્વાસ્થ્ય માટેનો બ્રિજ. આ એપ્લિકેશન લોકોને આ રોગચાળાથી બચાવવા કેવી રીતે મદદ કરે છે, ચાલો તમને આ વિષય વિશેની માહિતી આપીએ.

ટ્રેકર એપ: કોરોનાવાયરસના કેસો ઝડપથી વધી રહ્યા છે, આ રોગચાળાથી મરી જતા દર્દીઓની સંખ્યા પણ ઝડપથી વધી રહી છે. ભારત સરકાર (ભારતમાં કોરોનાવાયરસ) આ વાયરસ સામે લડવા માટે તમામ પ્રયત્નો કરી રહી છે.

કોવિડ -19 સાથેની લડતમાં પણ આરોગ્ય સેતુ એપની મદદ લેવામાં આવી રહી છે. લોકોની માહિતી માટે જણાવીએ કે આરોગ્ય સેતુ એટલે સ્વાસ્થ્ય માટે બ્રિજ. આ એપ્લિકેશન લોકોને આ રોગચાળાથી બચાવવા કેવી રીતે મદદ કરે છે, ચાલો તમને આ વિષય વિશેની માહિતી આપીએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *