ભજન લખેલા ફોટા | પ્રાચીન ભજન | ગુજરાતી ભજન | લખેલા ભજન | ભજન |

0
90

પ્રભુ તુજ વિન બલિહારી,
સાંભળ મુજ વીનંતી હરી।

સંસાર સાગરમાં હું ડૂબું નહી,
પ્રભુ તારા ચરણામા પોતાના હું રેહી।

પ્રભુ તુજ વિન બલિહારી,
સાંભળ મુજ વીનંતી હરી।

પ્રભુ તુમારા ચરણોમા શાંતિ મેળગી,
મુક્તિ પામું હરી પ્રભુનો આશીર્વાદ પામું।

પ્રભુ તુજ વિન બલિહારી,
સાંભળ મુજ વીનંતી હરી।

અરજ સુણીને માં આવતીતી

અરજ સુણીને માં આવતીતી સાદ સાંભળીને માં આવતીતી રે

ખોડલમાં રે ખમકારી એ માં ખોડલમાં રે ખમકારી

નવઘણ આવ્યો માને નેહડે લળી લળી લાગ્યો પાય

આઇએ તેદી હાથ લાંબા કર્યા એવા ઓવારણા લીએ આઇ

વરૂડી બનીમાં વીનવતીતી રે વીરના ઘોડલા વાળતીતી રે

ખોડલમાં રે ખમકારી એ માં ખોડલમાં રે ખમકારી

ચુલે ચડાવી માએ ફુલડી હો એમાં અખૂટ દુધ ઉભરાય

પછીતો વાલથી ખવરાવે વીરને આજ હૈયુ માનું હરખાય

પ્રેમથી દુધ પીવડાવતીતી રે ફુલડીએ કટક જમાડતીતી

રે ખોડલમાં રે ખમકારી એ માં ખોડલમાં રે ખમકારી

સેના લઇ હાલ્યો સિંધમાં આડો છે દરીયો અપાર માડી

અમને મારગતું બતાવજે હો મારે જાવું છે જાહલની વાર

ચકલી બનીને ભાલે ચડતીતી રે દરીયામાં ઘોડા દોડાવતીતી રે

ખોડલમાં રે ખમકારી એ માં ખોડલમાં રે ખમકારી

એવા જંગમા નવઘણને જીતાડીયો અને હરાવ્યો

સુમરો હમીર પછી બંદી ખાનેથી છોડાવી બેનડી

ત્યારે સુખના વાયા સમીર રણ ની ભીડ ભાંગતીતીરે

લાજુ સોરઠની રાખતીતી રે’નંગા’ ખોડલમાં રે ખમકારી એ માં ખોડલમાં રે ખમકારી

રામ સભામાં અમે રમવાને ગ્યાં’તાં.રામ સભામાં

અમે રમવાને ગ્યાંતાં પસલી ભરીને રસ પીધો રે, હરિનો રસ પુરણ પાયો.

પહેલો પિયાલો મારા સદગુરૂએ પાયો, બીજે પિયાલે રંગની હેલી રે,

ત્રીજો પિયાલો મારાં રોમે-રોમે વ્યોપ્યો, ચોથે પિયાલે થઈ છું ઘેલી રે રામ સભામાં

રસ બસ એકરૂપ રસિયા સાથે, વાત ન સુઝે બીજી વાટે રે,

મોટા જોગેશ્વર જેને સ્વપ્ને ન આવે તે મારા મંદિરીયામાં મ્હાલે રે રામ સભામાં

અખંડ હેવાતણ મારા સદગુરૂએ દીધાં અખંડ સૌભાગી અમને કીધાં રે,

ભલે મળ્યા મહેતા નરસિંહના સ્વામી દાસી પરમ સુખ પામી રે રામ સભામાં

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here