હસતા રહો, હસાવતા રહો….જોરદાર જોક્સ વાંચવા ક્લિક કરો

Wife એ Husband ને msg કર્યો:- ઑફિસેથી પાછા આવતા શાક લેતા આવજો. અને પાડોસણે તમને hello કહ્યું છે……Husband : કઈ પડોસણ ?….Wife: કોઈ નહીં. મે એટલા માટે msg ના છેડે પાડોસણનું નામ લખ્યું જRead More…