કોચીંગ કલાસમાં જોડાયા વગર પ્રથમ પ્રયાસમાં ભારતની અઘરી પરીક્ષા પાસ કરી આ દીકરીએ

સ્નેહા હરિયાણાની છે . પહેલેથી જ હોંશીયાર PMT , માં પણ તે ટોપટ હતી .  UPsc ૨૦૧૨ ના ટોપરની વાત .  હરિયાણાની ડોકટર સ્નેહા અગ્રવાલ. ડોકટર હા અગ્રવાલ તબીબ પિતાની પુત્રી છે . તેના પિતા ર્ડો.સી.કે.અગ્રવાલ યમુનાનગરમાં ડેન્ટીસ છે. ૨૫ વર્ષની સ્નેહા હરિયાણાના થમુનાનગરની છે , તેણે ધો .૧૦ ( એસ.એસ.સી. ) માં ૯૫ ટકા … Read more

આ ગુજરાતી દંપતી અેમ. ડી થયા બાદ UPSC અેકઝામ આપીને સફળ થયા

ડો . કેતન શુક્લા અનીતા શુક્લ ( IFS – ગુજરાતી દંપતી ) , ડિઝાઇન અહી વાત કરવી છે , IFS ગુજરાતી દંપતીની . તેમના નામ છે , ડો . કેતન શુક્લ અને અનીતા શુક્લ લગભગ ૨૫ વર્ષ પહેલાં UPSC એકઝામ આપી અમદાવાદના ડોક્ટર કેતન શુક્લ IFS બન્યા . ગુજરાતમાંથી IFS થયેલા તેઓ રાજકોટના શ્રીચિનોઈ પછીના … Read more