ખેડૂતોને મળવાપાત્ર લોનના પ્રકાર વિશેની સંપુર્ણ માહિતી વાંચો અને દરેક ખેડૂત સાથે શેર કરો

0
249

ખેતીના ઉદ્દેશો માટે કૃષિ લોન ઉપલબ્ધ છે. ખેડૂતોને અનાજના પાકની ખેતી માટે તેમજ બાગાયત, જળચરઉછેર, પશુપાલન, પુષ્પચિકિત્સા જેવા વ્યવસાયોના સાધનો ખરીદવા માટે લોન અરજી કરી શકે છે. ટ્રેક્ટર, હાર્વેસ્ટર્સ અને ટ્રક જેવા કૃષિ મશીનરીની ખરીદી કરવા માટે ખાસ લોન પણ છે. બાયોગેસ પ્લાન્ટ્સ અને સિંચાઇ પ્રણાલીઓના બાંધકામ તેમજ કૃષિ જમીનની ખરીદી માટે પણ લોન લઇ શકાય છે. અહીં અમારા દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ કૃષિ ધિરાણ અને લોન વિશેની કેટલીક માહિતી છે…….

ફાર્મ સ્ટોરેજ સુવિધા લોન

ફાર્મ સ્ટોરેજ સુવિધા લોન્સ (એફએસએફએલ) તમને તમારા પાક અને ઉત્પાદનો માટે ફાર્મ-સ્ટોરેજની સુવિધા આપે છે. જેમાં ઘઉં, જવ, ચોખા, સોયાબીન, મગફળી, તેલીબિયાં, મસૂર, વટાણા, પરાગરજ, બાયોમાસ, ફળો, અને શાકભાજીના સ્ટોરેજની સુવિધા મળે છે……..

ફાર્મ ઓપરેટિંગ લોન્સ

ઓપરેટિંગ લોન્સ ખેડૂતોને રોજ-બ-રોજની જરૂરિયાતો અથવા વિસ્તરણ જરૂરિયાતોની સહાય કરે છે. તેઓ સીધા અને પરોક્ષ વિકલ્પોમાં આવે છે. પરોક્ષ લોન ખાનગી લોન આપનાર દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે પરંતુ એફએસએ દ્વારા ખાતરી આપી શકાય છે. આ લોન વધુ ગેરંટીકૃત છે, પરોક્ષ લોનની રકમમાં જેમાં 95% સુધીની ગેરંટી છે. અન્ય સંજોગોને કારણે ખાનગી લોન લઇ શકાય છે……..

ફાર્મ માલિકી લોન્સ

ઓપરેશનલ લોન્સની જેમ, એફએસએ દ્વારા આપવામાં આવતી માલિકીની લોન બાંયધરીકૃત અને સીધી લોન સ્વરૂપમાં આવે છે. ઑપરેટિંગ લોન જેટલો જ તેનો વ્યાજ દર છે. આ નાણાં સીધા જમીન, પશુધન, પાક અથવા મશીનરી ખરીદવા માટે જરૂરી છે, જે વ્યવસાયિક ઉત્પાદન માટેના એક ફાર્મની માલિકી હસ્તગત કરવા માટે જરૂરી છે. ક્રેડિટની આવશ્યકતા ઉપરાંત ખેતરના માલિકને નવા વ્યવસાયના સફળ કાર્યને વચન આપવા ખેતી ઉદ્યોગમાં અનુભવ હોવો જરૂરી છે.

ફિશરીઝ ફાઇનાન્સ પ્રોગ્રામ

આ કાર્યક્રમ હેઠળ યોગ્ય માછીમારીના ચોક્કસ પ્રોજેક્ટ માટે રચાયેલ છે. જેમાં 80% ધિરાણ માટે પાત્ર છે. આ લોન કાર્યક્રમ માછીમારીના વહાણ પર ખાનગી દેવુંને પુનર્ધિરાણ કરવા માટે અથવા હાલના જહાજ પર જાળવણી અને સમારકામ આપવા માટે રચાયેલ છે.

ફાર્મ લેબર હાઉસિંગ

જેમાં યુ.એસ. ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ હાઉસીંગ એન્ડ ગ્રામ ડેવલપમેન્ટના ગ્રામીણ હાઉસિંગ પહેલ દ્વારા લોન અને ગ્રાન્ટ પૂરી પાડે છે. આ કાર્યક્રમ ગ્રામીણ કૃષિ કામદારો માટેના આવાસ નિર્માણ અથવા સ્થાનાંતર માટે મૂડી પૂરો પાડે છે. આ કાર્યક્રમનો હેતુ હાઉસિંગ સવલતોને વધુ સરળ બનાવવા માટે છે, અને તેમાં આવાસ માળખામાં ફર્નિચરની ફેરબદલ અથવા સમારકામનો સમાવેશ થઈ શકે છે. વધુમાં, આ લોન અથવા ગ્રાન્ટ ખેતીના વિશાળ પ્રોજેક્ટ્સ સુધી વિસ્તૃત કરી શકાય છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here