આજની વહુઓ કરે છે આ કામ પ્રભુને પ્રાર્થના છે સો વર્ષ જીવે આજની વહુઓ તમારુ શું કહેવું

0
210

નમસ્કાર વહુઓને ઘરને અજવાળે છે આજની વહુઓ ,

ઘર અને ઓફીસ સંભાળે છે on આજની વહુઓ ,

ખર્ચવાનું ને કમાઈ – ભેગુ કરે છે – આજની વહુઓ ,

ઘર અને કાર પણ ચલાવી જાણે છે આજની વહુઓ , – ડો .પી .એ .શાહ , …………..

સાસુ – સસરાને “ માળા ” પકડાવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરાવે છે e આજની વહુઓ , ………….

વડીલોને કારમાં “ શેર ” કરાવી જાણે છે આજની વહુઓ ,

એપોલો ” માં ચાંદ પર જાય એ પણ આજની વહુઓ ,

દાળ – ભાત – રોટલી ને બદલે “ ફાસ્ટફડ ”.in પણ આજની વહુઓ બનાવે છે …………

જુના – નવાનો મેળ પણ આજની વહુ કરાવે છે .

સંતાનોને મજબુત – તંદુરસ્ત અને હોશિયાર બનાવે આજની વહુઓ .a ……….

પ્રભુને પ્રાર્થ છું “ સો વર્ષ જીવે આજની વહુઓ .”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here