જન્મ તારીખ નાખો વર્ષ, મહિના, દિવસ, કલાક, મિનિટ, ઉંમર જાણો

તમારા age check (ઉંમર કેલ્ક્યુલેટર age calculate ) ને તપાસો: એક શ્રેષ્ઠ સાધન: ઉંમર કેલ્ક્યુલેટર બે તારીખો વચ્ચેની ઉંમર અથવા અંતરાલ નક્કી કરી શકે છે. ગણતરી કરેલ વય વર્ષ, મહિના, અઠવાડિયા, દિવસ, કલાક, મિનિટ અને સેકંડમાં પ્રદર્શિત થશે.

વ્યક્તિની ઉંમર જુદી જુદી સંસ્કૃતિઓમાં અલગ અલગ ગણી શકાય. આ કેલ્ક્યુલેટર સૌથી સામાન્ય વય સિસ્ટમ પર આધારિત છે. આ સિસ્ટમમાં, જન્મદિવસ પર વય વધે છે. ઉદાહરણ તરીકે, એક વ્યક્તિ કે જેણે 3 વર્ષ અને 11 મહિના જીવી છે તેની ઉંમર 3 છે અને એક મહિના પછી તેની ઉંમર તેના આગામી જન્મદિવસે 4 વર્ષની થઈ જશે. મોટા ભાગના પશ્ચિમી દેશો આ યુગ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરે છે

કેટલીક સંસ્કૃતિઓમાં, વય વર્તમાન વર્ષ સાથે અથવા તેના સિવાયના વર્ષોની ગણતરી દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, એક વ્યક્તિ વીસ વર્ષની છે તે જ છે જેમ કે એક વ્યક્તિ તેના જીવનના એકવીસમા વર્ષમાં હોય. એક પરંપરાગત ચાઇનીઝ યુગ પ્રણાલીમાં, લોકો 1 વર્ષની ઉંમરે જન્મે છે અને વય જન્મદિવસને બદલે પરંપરાગત ચાઇનીઝ નવા વર્ષમાં વધે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, જો પરંપરાગત ચાઇનીઝ ન્યૂ યરના એક દિવસ પહેલા એક બાળકનો જન્મ થયો હોય, તો 2 દિવસ પછી બાળક 2 વર્ષની ઉંમરે હશે, તેમ છતાં તેણી ફક્ત 2 દિવસની છે.

કેટલીક પરિસ્થિતિઓમાં, આ વય કેલ્ક્યુલેટરના મહિનાઓ અને દિવસોનું પરિણામ મૂંઝવણભર્યું હોઈ શકે છે, ખાસ કરીને જ્યારે પ્રારંભિક તારીખ મહિનાની સમાપ્તિ હોય. ઉદાહરણ તરીકે, આપણે બધા 20 ફેબ્રુઆરીથી 20 માર્ચ સુધી એક મહિના હોઈએ છીએ. જો કે, ફેબ્રુ. 28, 2015 થી 31 માર્ચ, 2015 સુધીની ઉંમરની ગણતરીના બે રસ્તાઓ છે.

જો 28 ફેબ્રુઆરીથી માર્ચ 28 સુધી એક મહિના તરીકે વિચારી રહ્યા હોય, તો પરિણામ એક મહિના અને 3 દિવસનું છે. જો મહિનાના અંત તરીકે ફેબ્રુ. 28 અને માર્ચ 31 બંનેનો વિચાર કરો, તો પરિણામ એક મહિનાનું છે. બંને ગણતરી પરિણામો વાજબી છે. એપ્રિલ 30 થી 31 મે, 30 મેથી 30 જૂન, વગેરે જેવી તારીખો માટે સમાન પરિસ્થિતિઓ છે. આ મૂંઝવણ જુદા જુદા મહિનામાં અસમાન સંખ્યામાં આવે છે. અમારી ગણતરીમાં, અમે અગાઉની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કર્ય

Click here check you age

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *