ખેડૂતોને આપવાની 2000/- ની સહાય તમારું નામ હશે તો 7 દિવસમાં ખાતામાં જમા થશે ખેડૂત મિત્રો સુધી અવશ્ય પહોંચાડો

0
274

ખેડૂતોને આપવાની 2000/- ની સહાય માટે ખેડૂતોનું લિસ્ટ જાહેર

આ લિંક ઓપન કરો

https://www.pmkisan.gov.in/Rpt_BeneficiaryStatus_pub.aspx

તેમા તમારુ રાજ્ય, જિલ્લો , તાલુકો, અને ગામ નાખી get report પર કલીક કરો Pdf open થશે

★જેમાં તમારું નામ હશે તો 7 દિવસમાં ખાતામાં જમા થશે 2000/-

?? ખેડૂત મિત્રો સુધી અવશ્ય પહોંચાડો……..વધુમાં વધુ શેર કરજો જેથી કોઈ અજાણ ન રહે.

કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ યોજના ભારતીય બેંકો દ્વારા ઓગસ્ટ 1998 માં રજૂ કરવામાં આવેલી ક્રેડિટ યોજના છે. કૃષિ અને ગ્રામ વિકાસ માટે નેશનલ બેંક દ્વારા આ મોડેલ યોજના કૃષિ જરૂરિયાતો માટે ટર્મ લોન આપવા માટે આર.વી.ગુપ્ટા સમિતિની ભલામણો પર તૈયાર કરવામાં આવી હતી.

કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ અથવા કેસીસી એ ખાસ કરીને નાબાર્ડ દ્વારા ખેડૂતોને આર્થિક સહાય પૂરી પાડવા માટે રચાયેલ એક યોજના છે. ટૂંકા ગાળાની લોન ખેડુતોને સમયસર નાણાકીય સહાય અને બેંકિંગ સિસ્ટમનો ટેકો મેળવવામાં મદદ કરવા માટે બનાવાયેલ છે. પૈસાનો ઉપયોગ અનેક હેતુઓ માટે થઈ શકે છે. આમાં શામેલ છે (પરંતુ તે મર્યાદિત નથી):

પાકની ખેતી કરવા માટે ટૂંકા ગાળાની ક્રેડિટ આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરો.

કાપણી પછીના કોઈપણ ખર્ચને પહોંચી વળો.

ખેડૂતને ઘરના ખર્ચ પૂરા કરવામાં મદદ કરો.

ખેતીની વાત આવે ત્યારે કોઈ પણ કાર્યકારી મૂડી આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરો.

કૃષિ હેતુ માટે જરૂરી રોકાણો કરો.

તેમના ઉત્પાદનના સંદર્ભમાં કોઈપણ માર્કેટિંગ ખર્ચને મળો.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here