તમારા ગામમાં જમીનનો રેકર્ડ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

0
1913

જમીન રેકોર્ડ જોવા માટે | તમારા ગામમાં જમીન રેકોર્ડ જોવા માટે | ૭ ૧૨ જમીન સર્વે નંબર નકશો | ખેતર નો નકશો | ખાતેદારના નામ જાણવા

જમીન સર્વે નંબર જોવા માટે

જમીનનો રેકર્ડ જોવા માટે https://anyror.gujarat.gov.in   click hereવેબ-સાઇટ સિવાય મહેસૂલ વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય ની અન્ય કોઇ વેબ-સાઇટ કે મોબાઇલ એપ નથી. જેની ખાસ નોંધ લેવી.

The information provided online is updated, and no physical visit is required for this information. For additional information you may visit respective office.

તમારા ગામમાં જમીનનો રેકર્ડ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

ઉપર આપેલ પુરાવા સાથે માહિતી ભરી get record detail પર કલીક કરો

ગામનાં નકશા જોવા | ગુજરાત ઓનલાઈન નકશો | મારા ગામનો નકશો બતાવો

ગામના નકસા જોવા માટે અહી ક્લિક કરો

આ પણ વાંચો :

2 હેક્ટર જમીન ધરાવતા ખેડૂતને મડશે રૂ. 6000ની સહાય

ખેડૂતને સ્માર્ટ ફોન લેવા માટે 40% ની સહાય સરકાર કરશે જલ્દીથી જાણી લો વધુમાં માહિતી

ગામડામાં રહેતા ખેત મજૂરો માટે મફત પ્‍લોટની યોજના વીશે અચુક વાંચો

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here