श्रीरामरक्षास्तोत्रम् |શ્રીરામરક્ષાસ્તોત્રમ્ | શ્લોક | રામ રક્ષા સ્તોત્ર | રામ રક્ષા સ્તોત્ર ગુજરાતી | ram raksha stotra lyrics

0
598

श्रीरामरक्षास्तोत्रम्

श्रीगणेशाय नमः अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषिः । श्रीसीतारामचन्द्रो देवता। अनुष्टुप् छन्दः । सीता शक्तिः । श्रीमान् हनुमान् कीलकं श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे रामरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः ।

શ્રીગણેશાય નમ: અસ્ય શ્રીરામરક્ષાસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય બુધકૌશિક ઋષિ : । શ્રીસીતારામચન્દ્રો દેવતા। અનુષ્ટુપ્ છન્દ: । સીતા શક્તિ:। શ્રીમાન્ હનુમાન કીલકં શ્રીરામચન્દ્રપ્રીત્યર્થે રામરક્ષાસ્તોત્રજપે વિનિયોગ: ।

अथ ध्यानम् ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम्। बामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् ।। इति ध्यानम्

અથ ધ્યાનમ્ ધ્યાયેદાજાનુબાહું ધૂતશરધનુષં બદ્ધપદ્માસનસ્થં પીતં વાસો વસાનં નવકમલદલસ્પર્ધિનેત્રં પ્રસન્નમ્ | વામાં કારૂઢસીતામુખકમલમિલલ્લોચનં નીરદાભં નાનાલંકારદીપ્ત દધતમુરુજટામણ્ડલં રામચન્દ્રમ્ ॥ ઇતિ ધ્યાનમ્

श्रीरामरक्षास्तोत्रम् |શ્રીરામરક્ષાસ્તોત્રમ્ | શ્લોક | રામ રક્ષા સ્તોત્ર | રામ રક્ષા સ્તોત્ર ગુજરાતી | ram raksha stotra lyrics
https://gujaratistory.in/ram-raksha/

चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् । एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ।। १ ।।

ચરિતં રઘુનાથસ્ય શતકોટિપ્રવિસ્તરમ્। એકૈકમક્ષર પુંસાં મહાપાતકનાશનમ્ ॥ ૧ ॥

ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम् । जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम् ॥ २ ॥

ધ્યાત્વા નીલોત્પલશ્યામં રામં રાજીવલોચનમ્ । જાનકીલક્ષ્મણોપેતં જટામુકુટમણ્ડિતમ્ ।। ૨ ।।

सासितूणधनुर्वाणपाणिं नक्तं चरान्तकम् । स्वलीलया जगत्त्रातुमाविर्भूतमजं विभुम् ॥ ३ ॥

સાસિતૂણધનુર્બાણપાણુિં નકક્ત ચરાન્તકમ્ । સ્વલીલયા જગત્વાતુમાવિર્ભૂતમજ વિભુમ્ ॥ ૩ ॥

रामरक्षां पठेत्प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदाम् । शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः ।। ४ ।।

રામરક્ષા પઠેત્પ્રાજ્ઞ: પાપત્નીં સર્વકામદામ્। શિરો મે રાઘવ: પાતુ ભાલં દશરથાત્મજ : |॥ ૪ ॥

कौशल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुती। घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः ।। ५ ।।

કૌશલ્યેયો દશૌ પાતુ વિશ્વામિત્રપ્રિય: શ્રુતી । પ્રાણં પાતુ મખત્રાતા મુખં સૌમિત્રિવત્સલ: ॥ ૫ ॥

जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः । स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भन्नेशकार्मुकः ।। ६ ।।

જિહ્યાં વિદ્યાનિધિ: પાતુ કણ્ઠ ભરતવન્દિત:। સ્કન્ધૌ દિવ્યાયુધ: પાતુ ભુજા ભગ્નેશકાર્મુક: ।॥ ૬ ॥

करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित् । मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः ।। ७ ।।

કરૌ સીતાપતિ: પાતુ હૃદયં જામદગ્ન્યજિત્। મધ્ય પાતુ ખરધ્વંસી નાભિં જામ્બવદાશ્રય : |॥ ૭॥

सुग्रीवेशः कटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः। उरु रघूत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत् ॥ ८ ॥

સુગ્રીવેશ: કટી પાતુ સરૂથિની હનુમત્પ્રભુઃ । ઉરુ રધૂત્તમ: પાતુ રક્ષ: કુલવિનાશકૃત્ ।।

जानुनी सेतुकृत्पातु जंघे दशमुखान्तकः । पादौ विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः ॥९॥

જાનુની સેતુકૃત્પાતુ જધે દશમુખાન્તક: । પાર્દો વિભીષણશ્રીદ: પાતુ રામોડખિલં વપુ: || ૯ |॥

एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत्। स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् ।। १० ।।

એતાં રામબલોપેતાં રક્ષાં ય: સુકૃતી પઠેત્। સ ચિરાયુ: સુખી પુત્રી વિજયી વિનયી ભવેત્ || ૧૦ ॥

पातालभूतलव्योमचारिणश्छद्मचारिणः । न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः ।। ११ ।।

પાતાલભૂતલવ્યોમચારિણછદ્મચારિણ: । ન દ્રષ્ટમપિ શફ્તાસ્તે રક્ષિતં રામનામભિ : ।। ૧૧ ॥

रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् । नरो न लिप्यते पापैर्मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति । १२ ।।

રામેતિ રામભદ્રેતિ રામચન્દ્રેતિ વા સ્મરન્ નરો ન લિખ્યતે પાપૈભુક્તિ મુક્તિ ચ વિન્દતિ ।। ૧૨ ॥

जगज्जेत्रैकमन्त्रेण रामनाम्ना ऽभिरक्षितम् । यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः ।। १३ ।।

જગજ્જરેકમન્ત્રણ રામનામ્નાડભિરક્ષિતમ્ । ય: કષ્ઠે ધારયેત્તસ્ય કરસ્થા: સર્વસિદ્ધયઃ || ૧૩ ||

वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत्। अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् ॥ १४ ॥

વજ્રપંજરનામેદં યો રામકવચં સ્મરેત્| અવ્યાહતાજ્ઞ: સર્વત્ર લભતે જયમંગલમ્ ॥ ૧૪ ॥

आदिष्टवान्यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां हरः । तथा लिखितवान्प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः ।। १५ ।।

આદિષ્ટવાન્યથા સ્વપ્ને રામરક્ષામિમાં હર: । તથા લિખિતવાન્ગ્રાતઃ પ્રબુદ્ધો બુધકૌશિક : || ૧૫ ॥

आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् । अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान्स नः प्रभुः।। १६ ।।

આરામ: કલ્પવૃક્ષાણાં વિરામ: સકલાપદામ્। અભિરામસ્ત્રિલોકાનાં રામઃ શ્રીમાન્સ ન: પ્રભુ: || ૧૬ ||

तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ । पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ ।। १७ ।।

તરુણો રૂપસમ્પન્નો સુકુમારૌ મહાબલૌ । પુણ્ડરીકવિશાલાક્ષૌ ચૌરકૃષ્ણાજિનામ્બરો |।। ૧૭ ॥

फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ । पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ।। १८ ।।

ફલમૂલાશિનૌ દાન્તૌ તાપસૌ બ્રહ્મચારિણૌ । પુત્રૌ દશરથસ્વૈતો ભ્રાતરો રામલક્ષ્મણૌ ।। ૧૮ ।

शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम्। रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघूत्तमौ ॥ १९ ॥

શરણ્યૌ સર્વસત્ત્વાનાં શ્રેષ્ઠૌ સર્વધનુષ્મતામ્। રક્ષ: કુલનિહન્તારૌ ત્રાયેતાં નો રઘુત્તમૌ ।। ૧૯ ॥

आत्तसज्जधनुषाविषुस्पृशौ अक्षयाशुग निषङ्गसङ्गिनौ। रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव गच्छताम् ।। २० ।।

આત્તસજ્જધનુષાવિષુસ્પૃશૌ અક્ષયાશુગનિષંગસંગિનૌ । રક્ષણાય મમ રામલક્ષ્મણાવગ્રત: પથિ સદૈવ ગચ્છતામ્ ॥ ૨૦ ॥

सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा । गच्छन्मनोरथोऽस्माकं रामः पातु सलक्ष्मणः ।। २१ ।।

સન્નદ્ધ: કવચી ખડ્ગી ચાપબાણધરો યુવા । ગચ્છન્મનોરથોઽસ્માકં રામ: પાતુ સલક્ષ્મણઃ || ૨ ૧ ||

रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली। काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौशल्येयो रघूत्तमः ।। २२ ।।

રામો દાશરથિ: શૂરો લક્ષ્મણાનુચરો બલી । કાકુત્સ્ય: પુરુષ: પૂર્ણ: કૌશલ્યેયો રઘુત્તમ : ।। ૨૨ ॥

वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः । जानकीवल्लभः श्रीमान् अप्रमेयपराक्रमः ॥ २३ ॥

વેદાન્તવેદ્યો યજ્ઞેશ: પુરાણપુરુષોત્તમઃ । જાનકીવલ્લભ: શ્રીમાન અપ્રમેયપરાક્રમ: ।॥ ૨૩ ॥

इत्येतानि जपेन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः। अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः ॥२४॥

ઇત્યેતાનિ જપેન્નિત્યં મદ્ભક્ત: શ્રદ્ધયાન્વિત:। અશ્વમેધાધિકં પુણ્ય સમ્પ્રાપ્નોતિ ન સંશય: |॥ ૨૪ ॥

रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससम्। स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नराः ।। २५ ।।

રામં દૂર્વાદલશ્યામં પદ્માક્ષં પીતવાસસમ્। સ્તુવન્તિ નામભિર્દિવ્યર્ન તે સંસારિણો નરા : || ૨૫૫ ||

रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम्। राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम् ॥ २६ ॥

રામં લક્ષ્મણપૂર્વજં રઘુવર સીતાપતિ સુન્દર કાકુથં કરુણાર્ણવં ગુણનિધિ વિપ્રપ્રિયં ધાર્મિકમ્। રાજેન્દ્ર સત્યસધં દશરથતનયં શ્યામલં શાન્તમૂર્તિ વન્દે લોકાભિરામં રઘુકુલતિલકં રાઘવું રાવણારિમ્ ।। ૨૬ ॥

रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ।। २७ ॥

રામાય રામભદ્રાય રામચન્દ્રાય વેધસે। રઘુનાથાય નાથાય સીતાયા: પતયે નમઃ ||૨૭ ॥

श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम । श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम ।। २८ ।।

શ્રીરામ રામ રઘુનન્દન રામ રામ શ્રીરામ રામ ભરતાગ્રજ રામ રામ । શ્રીરામ રામ રણકર્કશ રામ રામ શ્રીરામ રામ શરણં ભવ રામ રામ ||॥ ૨૮ ॥

श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृणामि । श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ २९ ॥

શ્રીરામચન્દ્રચરણૌ મનસા સ્મરામિ શ્રીરામચન્દ્રચરણૌ વચસા ગૃણામિ । શ્રીરામચન્દ્રચરણૌ શિરસા નમામિ શ્રીરામચન્દ્રચરણૌ શરણં પ્રપદ્યે ।। ૨૯૯ ॥

माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः । सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर- नान्यं जाने नैव जाने न जाने ॥ ३० ॥

માતા રામો મત્પિતા રામચન્દ્ર: સ્વામી રામો મત્સખા રામચન્દ્ર: । સર્વસ્વ મે રામચન્દ્રો દયાલુર- નાન્ય જાને નૈવ જાને ન જાને ।। ૩૦ ||

दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा । पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् ।। ३१ ।। દક્ષિણે લક્ષ્મણો યસ્ય વામે ચ જનકાત્મજા ।। પુરતો મારુતિર્યસ્ય તં વન્દે રઘુનન્દનમ્ ॥ ૩૧ ॥

लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् । कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ।। ३२ ।।

લોકાભિરામં રણરંગધીરં રાજીવનેત્રં રઘુવંશનાથમ્। કારુણ્યરૂપં કરુણાકર તં શ્રીરામચન્દ્ર શરણં પ્રપદ્યે ।। ૩૨ ।।

मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् । वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ।। ३३ ।।

મનોજવં મારુતતુલ્યવેગં જિતેન્દ્રિય બુદ્ધિમતાં વરિષ્ઠમ્ । વાતાત્મજં વાનસ્યૂથમુખ્ય શ્રીરામદૂતં શરણં પ્રપદ્યે |॥ ૩૩ ।।

कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम् । आरुह्य कविताशाखां बन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ।। ३४ ।।

કૂજન્ત રામરામેતિ મધુર મધુરાક્ષરમ્ | આરુહ્ય કવિતાશાખાં વન્દે વાલ્મીકિકોકિલમ્ ॥ ૩૪ ।॥

आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम्। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥ ३५ ।।

આપદામપહર્તાર દાતારું સર્વસમ્પદામ્। લોકાભિરામં શ્રીરામં ભૂયો ભૂયો નમામ્યહમ્ || ૩૫ ॥

भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदाम् । तर्जनं यमदूतानां रामरामेति गर्जनम् ।। ३६ ।।

ભર્જનં ભવબીજાનામર્જનં સુખસમ્પદામ્ । તર્જનં યમદૂતાનાં રામરામેતિ ગર્જનમ્ ।૩૬।।

रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर ।। ३७ ।।

રામો રાજમણિ: સદા વિજયતે રામં રમેશં ભજે રામેણાભિહતા નિશાચરચમૂ રામાય તસ્મૈ નમઃ । રામાન્નાસ્તિ પરાયણં પરતરં રામસ્ય દાસોડમ્યહં રામે ચિત્તલય: સદા ભવતુ મે ભો રામ મામુદ્ધર |॥ ૩૭ ॥

राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ।। ३८ ।।

રામ રામેતિ રામેતિ રમે રામે મનોરમે ।

સહસ્રનામ તત્તુલ્યે રામનામ વાનને ॥ ૩૮ ॥

इति श्रीबुधकौशिकमुनिविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं संपूर्णम्।

ram raksha stotra lyrics | ram raksha stotra Gujarati | રામ રક્ષા સ્તોત્ર ગુજરાતી | श्रीरामरक्षास्तोत्रम् |શ્રીરામરક્ષાસ્તોત્રમ્ | શ્લોક | રામ રક્ષા સ્તોત્ર | રામ રક્ષા સ્તોત્ર ગુજરાતી | ram raksha stotra lyrics | ayodhya love

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here