માતા પિતાને નમ્ર વિનતી ફકત ૧૫ મિનીટનો સમય કાઢીને તમારા બાળકોને નીચે લખેલી વાતો વાંચી સંભળાવો

માતા પિતાને નમ્ર વિનતી ફકત ૧૫ મિનીટનો સમય કાઢીને તમારા બાળકોને નીચે લખેલી વાતો વાંચી સંભળાવો . બની શકે છે કે તેનાથી તેમનું જીવન બદલાઇ જાય : રતન ટાટાની અમૂલ્ય શિખામણ જે વિધાર્થીઓને શીખવવામાં નથી આવતી

દરમ્યાન 10 વાતો જણાવી હતી જે વિદ્યાર્થીનાને નથી શિખવવામાં આવતી ,

1

જીવનમાં ઉતાર ચડાવ આવતા હોય છે તેની આદત પાડો . . લોકોને તમારા સ્વાભિમાનની નથી પડી હોતી , પહેuતેના માટે પોતાને સાબિત કરો . કોલજના અભ્યાસ પુરો થાય છે. તો 5 આંકડાના પગારની ન વીચારો અેક રાતના કોઈ પ્રેસીડેન્ટ ન બની શકે , તેના માટે સખત મહેનન કરવી પડે

. અત્યારે તમને તમારા શિક્ષક કડક અને ભયાનક લાગતા હશે કેમકે બોસ નામના પ્રાણીનો તમને પરિચય નથી

તમારી ભૂલ, હાર વગેરે ફકત ને ફકત તમારા જ છે તેના માટે બીજાને દોષ ન આપો . ભૂલમાથી શીખીને આગળ વધો . ,

તમને અત્યારેં જેટલા નિરસ અને કંટાડા જનક તમારા માતા પિતા લાગે છે એટલા તે તમારા જન્મ પેલા નહોતા , તમારું પાલન પોષણ કરવામાં તમને એટલું કષ્ટ ઉઠાવ્યું કે તેમના સ્વભાવ બદલાઈ ગયો , ,

કોન્સોવેશન પ્રાઇઝ ફકત શાળાઓમાં જ જોવા મળશે . બહારની દુનિયામાં હારવા વાળાને મોકો નથી મળતો

જીવનની શાળામાં ધોરણ કે વર્ગ નથી હોતા ને જ્યાં મહીનાનું વેકેશન પણ નહી મળે ત્યાં તમને કોઈ શિખડાવવા વાળું પણ નહી હોય . જે કંઇ કરવાનું હશે તે જાતે જ કરવું પડશે , )

ટીવીમાં દર્શાવાતું જવન સાચું નથી હોતું અને જીવન ટીવીની સીરીયલ નર્થી , જીવનમાં આરામ નથી હોતો , ત્યાં ફકત કામ , કામ અને કામ જ હોય છે .

તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે લકઝરી કલાસની car જેવી કે BMW, JAGUAR, MARSIDI જેવી કારનીજાહેરાત ન ટીવી પર કેમ નથી આવતી કંપનીઓને ખબર છે કે નવી કાર લેનાર વ્યક્તિ પાસે ટીવી સામે બેસવાની ફાલતુ સમય નથી હોતા

10 , સખત ભણતા અને સખત મહેનત કરતા પોતાના મિત્રની મસકરી ન કરો , એક સમય એવો આપજો કે તમારે તેના હાથ નીચે કામ કરવું પડે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *