શિવ ૧૦૮ names | શિવ 108 નામ | shivji na 108 naam | શિવ અષ્ટોતર નામાવલી | શિવજી ૧૦૮ નામ | શિવ નામ | LORD SHIVA 108 NAME GUJARATI

0
565

ૐ નમઃ શિવાય જપમાળા 108 વાંચો અને ધન્ય થઇ જાવ અને બધા સંકટ દૂર થઈ જાશે | shiv 108 name | શિવ ૧૦૮ માળા | 108 names of shiva

shiv 108 name | shivji name | shivji 108 nam #shiv #shiva #shivji
૧. ૐ શિવાય નમઃ
૨. ૐ શંકરાય નમઃ
૩. ૐ શંભવે નમઃ
૪. ૐ મૃડાય નમઃ
૫. ૐ મયસ્કરાય નમઃ
૬. ૐ શર્મદાય નમઃ
૭. ૐ હરાય નમઃ
૮. ૐ કરુણામૂર્તયે નમઃ
૯. ૐ અઘોરાય નમઃ
૧૦, ૐ ઘોરાય નમઃ
૧૧. ૐ રુદ્રાય નમઃ
૧૨. ૐ ઉગ્રાય નમઃ
૧૩. ૐ ભવાય નમઃ
૧૪. ૐ ભીમાય નમઃ
૧૫. ૐ શર્વાય નમઃ
૧૬. ૐ મહાકાલાય નમઃ
૧૭. ૐ મૃત્યુજયાય નમઃ
૧૮. ૐ ઇશાય નમઃ
૧૯. ૐ ઇશાનાય નમઃ
૨૦. ૐ મહેશ્વરાય નમઃ
૨૧. ૐ મહાદેવાય નમઃ
૨૨. ૐ આદિગુરવે નમઃ
૨૩. ૐ આદિવૈધાય નમઃ
૨૪. ૐ બ્રહ્મસ્વરૂપાય નમઃ
૨૫. ૐ અવધૂતાય નમઃ
૨૬. ૐ અસંગાય નમઃ
૨૭. ૐ ત્રિગુણાતીતાય નમઃ
૨૮. ૐ ચિદંબરાય નમઃ
૨૯. ૐ દિગંબરાય નમઃ
૩૦. ૐ સનાતનાય નમઃ
૩૧. ૐ સ્થાણવે નમઃ
૩૨. ૐ શરણ્યાય નમઃ
૩૩. ૐ વિશ્વવંધાય નમઃ
૩૪, ૐ ત્ર્યંબકરાય નમઃ
૩૫. ૐ નિર્ગુણાય નમઃ
૩૬. ૐ કપર્દિને નમઃ
૩૭, ૩ૐ ભસ્માંગરાય નમઃ
૩૮. ૩ૐ નીલલોહિતાય નમઃ
૩૯. ૐ જટિલાય નમઃ
૪૦, ૐ જગન્નિવાસાય નમઃ
૪૧. ૩ૐ ત્રિનયનાય નમઃ
૪૨. ૩ૐ ચન્દ્રચૂડાય નમઃ
૪૩. ૩ૐ ચન્દ્રમૌલાયે નમઃ
૪૪, ૩ૐ શશિશેખરાય નમઃ
૪૫. ૐ ચન્દ્રશેખરાય નમઃ
૪૬. ૩ૐ પિનાકિને નમઃ
૪૭. ૐ શૂલપાણયે નમઃ
૪૮. ૐ નીલકંઠાય નમઃ
૪૯. ૐ શિતિકંઠાય નમઃ
૫૦. ૐ ગંગાધરાય નમઃ
૫૧. ૐ કપાલિને નમઃ
૫૨. ૐ શાંબસદાશિવાય નમઃ
૫૩. ૐ પાર્વતીપતયે નમઃ
૫૪. ૐ ઉમાનાથાય નમઃ
૫૫. ૐ નંદીસાય નમઃ
૫૬. ૐ પ્રમથનાથાય નમઃ
૫૭. ૐ વૃષભવાહનાય નમઃ
૫૮. ૐ કૈલાસપતયે નમઃ
૫૯. ૐ ગિરિશાય નમઃ
૬૦. ૐ ધૂર્જટયે નમઃ
૬૧. ૐ વાસુકિહારાય નમઃ
૬૨. ૐ નટરાજાય નમઃ
૬૩. ૐ પશુપતયે નમઃ
૬૪. ૐ દિશાંપતયે નમઃ
૬૫. ૐ ત્રિપુરારયે નમઃ
૬૬. ૐ ભૂતનાથાય નમઃ
૬૭. ૐ જગત્પતયે નમઃ
૬૮. ૐ ભાલેન્દવે નમઃ
૬૯. ૐ નિષ્કલાય નમઃ
૭૦. ૐ વેદસારાય નમઃ
૭૧. ૐ વેદસ્વરૂપાય નમઃ
૭૨. ૐ યજ્ઞમૂર્તયે નમઃ
૭૩. ૩૦ યજ્ઞેશાય નમઃ
૭૪. ૐ યોગમૂર્તયે નમઃ
૭૫. ૐ ૐકારસ્વરૂપાય નમઃ
૭૬. ૐ આશુતોષાય નમઃ
૭૭. ૐ ઓંઢરદાનિને નમઃ
૭૮. ૐ ધર્માધ્યક્ષાય નમઃ
૭૯. ૐ વૃષભધ્વજાય નમઃ
૮૦. ૐ પંચમુખાય નમ:
૮૧. ૐ સઘોજાતાય નમઃ
૮૨. ૐ વામદેવાય નમઃ
૮૩. ૐ અષ્ટમૂર્તયે નમઃ
૮૪. ૐ કામરિપૂવે નમઃ
૮૫. ૐ મૃદનાતકાય નમઃ
૮૬. ૐ વિષ્ણુપ્રિયાય નમઃ
૮૭. ૐ દીનબંધવે નમઃ
૮૮. ૐ નિરંજનાય નમઃ
૮૯. ૐ જ્ઞાનસ્વરૂપાય નમઃ
૯૦. ૐ નીલગ્રીવાય નમઃ
૯૧. ૐ કાશીપતયે નમઃ
૯૨. ૐ મણિકર્ણિકશાય નમઃ
૯૩. ૐ અચિંત્યાય નમઃ
૯૪. ૐ સચ્ચિદાનંદાય નમઃ
૯૫. ૐ કલ્યાણકલ્પદ્રુમાય નમઃ
૯૬. ૐ જ્યોતિર્લિંગાય નમઃ
૯૭. ૐ રામેશ્વરાય નમઃ
૯૮. ૐ સોમનાથાય નમઃ
૯૯. ૐ વિશ્વનાથાય નમઃ
૧૦૦. ૐ વૈધનાથાય નમઃ
૧૦૧, ૐ નાગાનાથાય નમઃ
૧૦૨. ૐ ભીમનાથાય નમઃ
૧૦૩. ૐ ત્ર્યંબકેશ્વરાય નમ:
૧૦૪. ૐ ૐકારેશ્વરાય નમઃ
૧૦૫. ૐ કેદારનાથાય નમઃ
૧૦૬. ૩૦ મહાકાલેશ્વરાય નમઃ
૧૦૭, ૐ મલ્લિકાર્જુનાથ નમઃ
૧૦૮. ૐ ઘૃષ્ણેશ્વરાય નમઃ

shiv 108 name | shivji name | shivji 108 nam #shiv #shiva #shivji

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here