બોળચોથનુ વ્રત શા માટે રાખવામાં આવે છે તેનો મહિમા – બોળચોથની સંપૂર્ણ વાર્તા વાંચો

સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓ શ્રાવણ વદ ચોથના દિવસે બોળચોથનું વ્રત કરે છે. અતિ પ્રાચીન સમયની આ વ્રતકથા ઉલ્લેખનીય છે. તત્કાલીન સમાજમાં સૌની પાસે બહોળું પશુધન હતુRead More…