આતંકવાદીઓએ સ્મશાનયાત્રા અને મેટરનીટી હોસ્પિટલ ઉપર હુમલો કર્યો 15 માતાઓની હત્યા કરી

આતંકીઓની નરાધમતાની પરાકાષ્ટા : સ્મશાનયાત્રા અને મેટરનીટી હોસ્પિટલ ઉપર હુમલો કર્યો કાબુલમાં ટેરરીસ્ટોએ ૧૫ માતાઓની હત્યા કરી અફઘાન રાજધાનીના પશ્ચિમ વRead More…