ગુન્દા કેરી નું ખાટુ અથાણું બનાવવાની રીત અને સામગ્રી…

ગુન્દા કેરી નું ખાટુ અથાણું બનાવવાની રીત અને સામગ્રી…
૧ કિલો તાજા અને લીલાછમ ગુન્દા.
૧ કિલો રાજાપુરી કાચી અને કડક કેરી.
૨૫૦ ગ્રામ મેથી ના કૂરીયા.
૧૫૦ ગ્રRead More…