કાર એક્સિડન્ટમા મૃત્યુ પામનાર ઉર્વશીને ન્યાય આપવા આ પોસ્ટને વધુમાં વધુ શેર કરો

ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઇવ સુરતમાં એક્સિડન્ટ કરનાર અતુલ વેકરિયા તરફથી મૃતકના પરિવારને ફોન પર લાલચ, રાજકીય વગથી કેસને રફેદફે કરવા પ્રયાસ…

Read More