વૃશ્ચિક (ન,ય) રાશિ પરથી છોકરા / છોકરીઓના નામ | વૃશ્ચિક રાશિ નામ | vrushik rashi nam | baby girl name | baby boy name

0
1207

વૃશ્ચિક રાશિ 2023 | વૃષિક રાશિ ના નામ બતાવો | વૃષિક રાશિ | વૃશ્ચિક રાશિ નામ | વૃશ્ચિક રાશિ નામ છોકરી | વૃશ્ચિક રાશિફળ 2023 | વૃશ્ચિક રાશિ પરથી નામ । વૃશ્ચિક રાશિ છોકરી નામ | વૃશ્ચિક રાશિ અક્ષર | વૃશ્ચિક રાશિ નામ છોકરો | Vrushik rashi name boy gujarati | Vrushik rashi name girl gujarati | ન ય baby boy name gujarati | ન પરથી નામ બોય | ય પરથી નામ બોય | ન પરથી નામ 2023 બેબી બોય | ન પરથી નામ બોય | ન પરથી નામ બોય હિન્દુ | ય પરથી નામ બાબો | ન ય પરથી નામ છોકરી | J letter names for boy hindu latest 2023 | Baby Names From J in Gujarati | baby boy name | baby girl name | n baby boy name | n baby girl name | vrushik rashi baby girl name | vrushik rashi baby boy name | new name | 2 latter name

વૃશ્ચિક રાશિ નામ છોકરો | ન પરથી નામ બોય | ય પરથી નામ બોય

નંદ
નંદગોપાલ
નિતેશ
નૈતિક
નિમેષ
નૈમિષ
નીતિન
નિહાર
નિખિલ
નમન
નંદેશ
નારણ
નેત્ર
નિશિત
નિતેશ
નીતુલ
નિર્ભય
નારાયણ
નિશાંત
નૃપેશ
નિપુણ
નીલ
નિહાર
નિગમ
નીરજ
નીલકંઠ
નાયક
નર્મદ
નરેન
નંદી
નૈષધ

યોગીરાજ
યોગેશ
યશરાજ
યોગી
યોગરાજ
યજ્ઞેશ
યશ
યતીન
યાદવ
યાજ્ઞિક
યદુ
યજ્ઞ

યદુનાથ
યમન
યશપાલ
યશવીર
યથાર્થ
યોગ
યુગ
યુવિન

વૃશ્ચિક રાશિ નામ છોકરી | baby girl name | vrushik rashi baby girl name

નિમીષા
નિત્યા
નિધિ
નૂતન
નિજ
નયન
નમિતા
નિશા
નમ્રતા
નર્મદા
નીલા
નીતા
નેહા
નિકિતા
નિહારિકા
નીપા
નીક્કી
નીરવા
નીતિકા
નીવા : નર્મદા નદીના 1000 નામોમાંનું
નૂપુર

યામિની
યશોદા
યોગિતા
યામી
યામિકા
યાશીકા
યુવિકા
યુવી
યુક્તિ
યાત્રી
યાત્રી
યેષા
યેશા
યત્રી

યશશ્વી : કીર્તિ; પ્રખ્યાત
યમુનિ

baby girl name start with n hindu | ન પરથી નામ બેબી | ન પરથી નામ બોય હિન્દુ | ન ય નામ | ન પરથી નામ બોય | vrushik rashi name |

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here