August 9, 2022

Month: August 2021

માર્ગ અકસ્માતમાં જેતપુર તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતા લોક રક્ષક દળના મહિલા કોસ્ટેબલન જેતપુર...
અષાઢ માસની અમાસના દિવસે ઘણી સ્ત્રીઓએ દશામાનું વ્રત કર્યું હોવાથી તે નદીએ નહાવા જવા...