દીકરીના લગ્નમાં મળશે રૂ. 10000 ની મામૂલી સહાય જાણો કેવી રીતે

0
233

કુંવરબાઈ નું મામેરું યોજના રૂ.૧૦,૦૦૦/- માટે જરૂરી પુરાવા.

પાત્રતાના માપદંડ
• આવક મર્યાદાનું ધોરણ ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- તથા શહેરી વિસ્તાર માટે રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- છે.
• યોજનાનો લાભ કુટુંબની પુખ્તવયની બે કન્યા સુધીના લગ્નપ્રસંગે આપવામાં આવે છે.

સહાયનું ધોરણ
• સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ અને આર્થિક પછાત વર્ગોની કન્યાઓના લગ્ન પ્રસંગે થતા ખર્ચમાં મદદરૂપ થવા માટે કન્યાના નામે રૂ.૧૦,૦૦૦/-ની સહાય ચેકથી ચૂકવવામાં આવે છે.
• લગ્ન થયાના બે વર્ષની અંદર સહાય મેળવવા અરજી કરવાની હોય છે.

રજુ કરવાના ડોક્યુમેંટ
• કન્યાનું આધાર કાર્ડ
• કન્યાના પિતા/વાલીનું આધાર કાર્ડ
• સક્ષમ અધિકારીશ્રી પાસેથી મેળવેલ કન્યાની જાતિનો દાખલો
• સક્ષમ અધિકારીશ્રી પાસેથી મેળવેલ યુવકની જાતિનો દાખલો
• અરજદારનો રહેઠાણનો પુરાવો (વીજળી બિલ, લાઇસન્સ , ભાડાકરાર, ચુંટણી કાર્ડની નકલ)
• કન્યાના પિતા/વાલીની વાર્ષિક આવકનો દાખલો
• કન્યાની જન્મ તારીખનો પુરાવો
• યુવકની જન્મ તારીખનો પુરાવો
• લગ્ન કંકોત્રી
• લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્ર
• બેંક પાસબૂક/ રદ કરેલ ચેક (યુવતીના નામનું)
• કન્યાના ફોટો

ફોર્મ ક્યાં મળશે અને અરજી ક્યાં કરવી?

આ સેવાનો લાભ હવે ઓનલાઈન સમાજ કલ્યાણ ની વેબસાઈટ પરથી મેળવી શકો છો. જે નીચે દર્શાવેલ લિંક ધ્વારા મળી શકશે.
• ઓનલાઈન ફોર્મ ભર્યાબાદ ફોર્મ ની કોપી અને પુરાવાઓ વેરીફીકેશન માટે મામલતદાર કચેરી / તાલુકા વિકાસ અધિકારી કચેરી/ જીલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી કચેરી (આપના તાલુકા/જીલ્લા માં જેમને સત્તા આપેલ હોય ત્યાં) જઈ તપાસ કરાવવાના રહેશે.
https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/

શ્રી સી.આર.પાટીલ ઓફીસ,,ડિજિટલ હેલ્પલાઇન વોટ્સએપ નંબર-02612300000 આભાર…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here